FAYDALI BİLGİLER
Tıbbi Masaj Nedir
Tıbbi Tedavi genel anlamda hasta veya yorgun bir organın rehabilitasyonu, yani yeniden eski durumuna dönmesi için organizmanın yüzeyi üzerine tatbik edilen sistemli ve belirli mekanik enerji ile derinlerde anatomik, fizyolojik, fonksiyonel en yüksek tesir meydana getiren manipülasyonlar manzumesidir.

Bu manipülasyonlar Fizyolojik, Fizyopatolojik, Anatomik ve Terapötik kaidelere bağlı kalınarak yapılır.
- Kötü Gün Dostu Tıbbi Tedavi 
- Tıbbi Tedavi , bütün hastalıklarda (masajın sakıncalı olduğu durumlar hariç) hastanın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, kabiliyet kazandırma ve psikolojik destek amaçlı da uygulanmaktadır.
- Genel olarak Tıbbi Tedavi tüm dünya ülkelerinde doktor tarafından hastanın reçetesine yazılan bir tedavi yöntemidir.
- Tedavi amaçlı hiç bir cihaz vücuttaki kas yapısını hissedemez, inmesi gereken derinliği, gitmesi gereken mesafeyi bilemez ama ellerimiz hissedebilir ve bilebilir.
- Güvenli bir dokunuş hayatın önemli bir parçasıdır.
- İlk insan acıyan ve ağrıyan yerini ovmakla acı ve ağrısının geçtiğini anladığı günden beri masaj uygulanmaktadır.
- Eski Hekimler ""Her hekim en iyi yardımcı aletlerini her zaman yanında taşır, o da hekimin elleridir. Bu ellerin tatbik ettiği en iyi tedavi de masajdır."" derler."

Sizde Fıtık Tedavisi Kakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Kayseri Canazü Tedavi Merkeziyle İletişime Geçiniz.